Optymalizacja produkcji

Optymalizacja produkcji to szukanie możliwie najlepszego optymalnego rozwiązania, opierając się na określonym wskaźniku (kryterium) jak koszty, jakość czy wydajności. Wiele można osiągnąć poprzez zastosowanie osiągnięć współczesnej informatyki.

Optymalizacja za pomocą IT

Optymalizacja często wiąże się z występowaniem wielu kryteriów jednoczasowo, nierzadko wzajemnie się wykluczających. To także poszukiwanie kompromisu pomiędzy wykluczającymi się celami. Większość przedsiębiorców robi to intuicyjnie, na przykład minimalizacja kosztów przy zwiększaniu zysków. Procesy produkcyjne można zaplanować, jednak do prawidłowego planowania potrzebne są informacje dostarczone z wielu działów, które będą ukazane w transparenty sposób.  W dobie rosnących kosztów produkcji i innych czynników żadna firma nie może pozwolić sobie na bagatelizowanie procesów usprawniania i modernizacji, a co za tym idzie optymalizacji procesów produkcyjnych.

Z pomocą przychodzą rozwiązania z zakresu informatyki, które potrafią połączyć pozornie wykluczające się cele: obniżenie kosztów i zwiększenie jakości oraz wydajności procesów produkcyjnych.

Korzyści

Nasze rozwiązania integrują ze sobą dowolne działające systemy w obrębie przedsiębiorstwa, dając pełen obraz twojej firmy.
Dane dostarczane są w wybrany sposób jako raporty generowane w dowolnym odstępie czasu lub na bieżąco, na przykład w formie land screenów, co zwiększa możliwość szybkiego działania, gdy zaistnieje taka sytuacja.
Potrafimy śledzić dowolny proces: czy to z zakresu logistyki czy  warunków panujących na produkcji. Korzyści są jednoznaczne: zadbana gospodarka magazynowa, śledzenie jakości produkcji, zadbane relacje z klientami, twarde dane, które można analizować i przedstawiać jako dowód (na przykład w przypadku reklamacji).

Wszystkie te rozwiązania pozwalają oszczędzić czas, zaplanować i egzekwować plan na każdym etapie.

Zadzwoń!

Powiemy Ci, jak efektywnie wykorzystać potencjał urządzeń mobilnych w biznesie.