Bon na cyfryzację firmy

Sprawdź, czy to dla Ciebie

Do podziału jest aż 110 milionów złotych

 

20 września rusza nabór

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Status MŚP – przedsiębiorstwa do 250 pracowników
 • Obrót do 50 milionów euro rocznie
 • Preferowane branże poszkodowane w czasie pandemii COVID-19
Sprawdź PKD

49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych ( katering
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organ izo wanych
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym m owa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (D z. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

Bony przeznaczone są na wprowadzenie innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzonego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzonego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

Działania mają sprzyjać tworzeniu warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, a w konsekwencji wzmocnienie ich konkurencyjności i odporności na kryzysy.

Poziom dofinansowania dotacji

 

85%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 80 tysięcy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

aż 300 tysięcy złotych.

Dotacja przeznaczona jest na wprowadzenie rozwiązań cyfrowych dotyczących produkcji i świadczenia usług w zakresie:

 • automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie,
 • pracy zdalnej,
 • wykorzystania rozwiązań chmurowych,
 • wykorzystania sztucznej inteligencji,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • e-commerce,
 • internetowej obsługi klienta,
 • zarządzania zasobami przedsiębiorstwa,
 • marketingu internetowego,
 • wykorzystania technologii mobilnych,
 • analityki biznesowej.

Dotacja obejmuje również sprzęt komputerowy.

Ściśle współpracujemy z najlepszymi producentami urządzeń:

Napiszemy dla Ciebie dedykowaną aplikację.

Chętnie poznamy potrzeby Twojej firmy, aby zaoferować Ci najbardziej optymalne i efektywne systemy.

Skontaktuj się z nami